На виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11. 2016 № 1400 «Про затвердження Положення, що функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», наказу директора коледжу від  ____ вересня 2021 року № ____ Плану основних заходів ЦЗ, Плану реагування на НС в коледжі підготовлено та 27 вересня проведено спеціальне тренування з евакуації студентів і працівників коледжу.

Задум тренування мав визначити стан готовності до дій за  призначенням  особового  складу,  задіяних органів управління (КНС, комісія з питань евакуації) і сил (пост надання першої медичної до лікарської допомоги, пост оповіщення і зв’язку, пост охорони публічного порядку цивільного захисту  коледжу.

Мета тренування була спрямована на відпрацювання та удосконалення практичних навичок в організації оповіщення, організованого збору та евакуації студентів і працівників в безпечне місце у разі виникнення (умовної)  пожежі;

В процесі виконання означених завдань щодо евакуації студентів і працівників в безпечне місце, чітко і злагоджено діяв черговий вахтер Самаріна Л.Д., весь задіяний особовий  склад  органів управління і сил цивільного захисту  коледжу.

Результат,  швидкість   реагування  і  якість   виконання завдання переконливо свідчить про готовність ЦЗ ліцею до дій за призначенням.