Черкаський комерцiйний технiкум, заснований у 1963 роцi, має свою iсторiю i добрi освiтянськi традицiї. За 54 роки тут пiдготовлено більше 20 тисяч фахiвцiв. Багато з них стали керiвниками пiдприємств та органiзацiй.

3

Сьогоднi технiкум готує спецiалiстiв 5-х профiлiв: технологiв, бухгалтерiв, товарознавцiв-комерсантiв, соцiальних працiвникiв, фахівців з туристичного обслуговування.

1

Технікум є учасником презентаційного альманаху «Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави». У 2005 році технікум нагороджений срібним знаком за досягнення високих успіхів у професійній діяльності, стоврення гідного міжнародного іміджу України та сприянні її інтеграції в європейський і світовий економічний простір.

2

У 2009 році технікум нагороджений дипломом «За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України».

 Навчально-виховний процес у технікумі здійснюють 58 висококваліфікованих викладачів та майстрів виробничого навчання. З них 3 – кандидати наук, 7 – викладачів-методистів, 3 – старших викладача, 22 викладача має вищу категорію.