Студентська рада Черкаського комерційного технікуму – це самостійна управлінська діяльність  студентів,  що направлена на розвиток соціальної активності, організованості, відповідальності молоді, формує уміння планувати, обирати головні напрямки у роботі, забезпечувати координацію дій.

У студентському самоврядуванні технікуму беруть участь студенти, які навчаються у технікумі за денною та заочною формою навчання.

Органи студентського самоврядування технікуму користуються підтримкою і допомогою адміністрації технікуму, профспілкової організації у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

  • активно сприяти вихованню у студентів патріотизму та позитивного ставлення до національних традицій, мови, культури; толерантне ставлення до інших народів на національностей;
  • формувати у студентів активну громадянську позицію, лідерські якості, уміння аналізувати умови і ситуації, що створюються в колективі;
  • ставити та вирішувати завдання колективної діяльності;
  • планувати роботу колективу та приймати обґрунтовані рішення;
  • організовувати діяльність, здійснювати контроль і оцінку її результатів;
  • передбачати наслідки своїх дій;
  • формувати здорові міжособові відносити, морально-психологічний клімат колективу.

Основні завдання студентської ради на 2017 рік

1. Брати участь у вирішенні нагальних питань щодо навчання, дозвілля, проживання у гуртожитку студентів технікуму.

2. Проведення культурно-масових, інформаційних, спортивних заходів для студентів технікуму.

3. Проводити моніторинги серед студентів технікуму щодо:

— проведення навчально-виховного процесу, зокрема проявів корупції і хабарництва;

—  умов проживання в гуртожитку;

—   організаційних питань.

4. Проведення благодійних акцій в підтримку дітей-сиріт, онкохворих дітей,       учасників АТО, притулків для тварин.

5. Запровадження електронної бібліотеки для студентів, спільно з працівниками бібліотеки.

6. Спільно з навчальною частиною запровадження електронного журналу.