30 червня відбулося підсумкове  засідання педагогічної ради з порядком денним:

  1. Звіт про виконання навчально-методичної роботи викладачами циклових комісій у 2020-2021 н.р.
  2. Підсумки державної атестації студентів та огляд роботи кабінетів, гуртків, клубів за інтересами.
  3. Розгляд та затвердження сертифікатів курсів підвищення кваліфікації викладачами.

Голови циклових комісій прозвітували про виконану роботу, зазначивши, що вся запланована робота на навчальний рік виконана в повному обсязі. Викладачі кожної з циклових комісій працювали  над реалізацією обраних  методичних тем  протягом навчального року та визначали шляхи підвищення ефективності роботи кожної циклової комісії.

Заступник директора з навчальної роботи Вяткіна Т.Г. підбила підсумки державної атестації студентів, огляду роботи кабінетів, гуртків, клубів за інтересами, зазначивши шляхи удосконалення навчально-методичної роботи та підвищення контролю якості освітнього процесу. Вяткіна Т.Г. проаналізувала результати складання комплексного екзамену зі спеціальностей: 181 Харчові технології, 242 Туризм, 231 Соціальна робота, 072 Фінанси. банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Директор технікуму Крикуненко Л.О. запропонувала зарахувати сертифікати курсів підвищення кваліфікації викладачами за поданими клопотаннями.

Насамкінець голова педагогічної ради побажала викладачам гарно провести відпустку, насолоджуватися життям та з новими силами повернутися на роботу.