Практика студентів технікуму є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Метою професійної практики є оволодіння студентами сучасними ринковими методами і формами організації управління у сфері туризму, вивчення організації роботи у туристському підприємстві, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що складаються в процесі надання туристичних і готельних послуг.

 

Практика студентів груп ТО-7-09-15 і Т-2-11-16 спеціальностей «Туристичне обслуговування»  і «Туризм» проходила  з 03 грудня 2018 по 12 січня 2019 року,  на туристичних підприємствах міста Черкаси (туроператори НАМІ, «Мандрівник», «Від краю до краю», туристичні агенції «Сан-Марино», «Манго плюс», «Феєрія мандрів», «Інтерконтакт», «Фламінго тур»), які забезпечили виконання програми практики для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

За час проходження  практики студенти набули навичок організації рекламної діяльності на туристичних підприємствах, отримали практичні навички з продажу турів, а також обслуговування клієнтів, приймали активну участь у вирішенні проблемних питань з покращення роботи туристичних підприємств.

 

На захисті звітів з практики студенти представили власний варіант розроблених турів до Ізраїлю, Туреччини, Єгипту, Чехії, США, Китаю, Франції та Україною.

Сподіваємось, що дана практика допоможе студентам підвищити свій фаховий рівень та в майбутньому швидше працевлаштуватись за фахом, яка буде приносити не тільки професійне, а й матеріальне задоволення.