З    25  по 30  січня  в технікумі  пройшли  державні екзамени на технологічному  відділенні. Для їх проведення викладачами спецдисциплін було розроблено пакети екзаменаційних білетів, в які входили  тестові завдання, виробничі ситуації.

Державний екзамен — це завершальний етап навчання  та перевірка набутих знань фахівців ресторанної галузі.

   За спеціальністю 181 «Харчові технології», 0.05170101 «Виробництво харчової продукції». Головою Державної екзаменаційної комісії була  колишня випускниця технікуму, а нині завідувач кафедри готельно-ресторанної справи і туризму Східноєвропейського університету економіки та менеджменту, кандидат технічних наук, доцент Собко Ганна Борисівна.

  Всі студенти відповідально підійшли до складання екзамену і своїми результатами підтвердили освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

 Члени комісії оцінили теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

    За результатами державних іспитів студенти ВХП-15-09-15; ВХП- 16-09-15; ХТ-3-11-17 та ХТЗ-1-11-17 груп продемонстрували достатній рівень здобутих знань та навиків з дисциплін фахової підготовки. Згідно із рішенням екзаменаційної комісії, всім студентам присвоєно  кваліфікацію  «Техніка-технолога з технології харчування».

Найкращим студентам, таким як Ткаченко Денис, Лукіна  Людмила, Білак Руслана рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоєна кваліфікація «Техніка-технолога з технології харчування» з отриманням диплому молодшого спеціаліста з відзнакою.