Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Надання публічної інформації Черкаським комерційним технікумом здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Статут вищого навчального закладу

Наказ Міністерства освіти і науки України №224-л від 09.11.2017 «Про переоформлення ліцензій»

Ліцензія

Сертифікати

Свідоцтво про атестацію із загальноосвітньої підготовки

Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом на 2017 — 2021 роки

Правила внутрішнього розпорядку Черкаського комерційного технікуму

Правила призначення академічних стипендій 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу в Черкаському комерційному технікумі

Концепція діяльності Черкаського комерційного технікуму на період до 2017 року

Витяг з наказу про встановлення вартості навчання на 2014-2015 навчальний рік

Звіт директора за результатами роботи технікуму у 2015 році

Звіт директора за результатами роботи технікуму у 2016 році

Звіт директора за результатами роботи технікуму у 2017 році

Рішення педагогічних рад за 2015-2016 навчальний рік

Протокол ухвалення вибору проектів підручників для 10 класу

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про педагогічну раду Черкаського комерційного технікуму

Положення про методичну раду технікуму

Положення про відділення Черкаського комерційного технікуму

Положення про предметну (циклову) комісію технікуму

Положення про перевідні та семестрові екзамени

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення  студентів

Положення про проведення практики студентів  Черкаського комерційного технікуму

Положення про підрозділ Черкаського комерційного технікуму щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Положення про навчальні кабінети

Положення про бібліотеку Черкаського комерційного технікуму

Положення про студенський гуртожиток

Положення про студентське самоврядування

Положення про приймальну комісію Черкаського комерційного технікуму

Положення про волонтерську діяльність студентів Черкаського комерційного технікуму

Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Кошторис на 2015 рік

Кошторис на 2016 рік

Кошторис на 2017 рік

Річний план закупівель на 2015 рік

Річний план закупівель на 2016 рік

Річний план закупівель на 2017 рік

План використання бюджетних коштів на  2015 рік

План використання бюджетних коштів на  2016 рік

План використання бюджетних коштів на  2017 рік

Звіт про надходження та використання коштів за 2014 рік

Штатний розпис на 2016 рік

Штатний розпис на 2017 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2015 рік

Звіт про надходження та використання коштів за 2016 рік

АКРЕДИТАЦІЙНІ ЕКСПЕРТИЗИ

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України із спеціальності
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України із спеціальності
5.03050901 Бухгалтерський облік

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України із спеціальності
5.05170101 Виробництво харчової продукції

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України із спеціальності
5.13010101 Соціальна робота

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України із спеціальності 
5.14010301 Туристичне обслуговування

КАДРИ ТА ВАКАНСІЇ

Методичні рекомандації щодо обрання керівника ВНЗ

Наказ Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора

Оголошення про проведення конкурсу та прийом документів