Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Надання публічної інформації Черкаським комерційним технікумом здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про фахову передвищу освіту»

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Статут вищого навчального закладу

Наказ Міністерства освіти і науки України №224-л від 09.11.2017 «Про переоформлення ліцензій»

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої оствіти

Сертифікати

Свідоцтво про атестацію із загальноосвітньої підготовки

Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом на 2017 — 2021 роки

Правила внутрішнього розпорядку Черкаського комерційного технікуму

Правила призначення академічних стипендій 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу в Черкаському комерційному технікумі

Концепція діяльності Черкаського комерційного технікуму на період до 2017 року

Концепція діяльності Черкаського комерційного технікуму на 2019-2023 роки

Витяг з наказу про встановлення вартості навчання на 2014-2015 навчальний рік

Звіт директора за результатами роботи технікуму у 2015 році

Звіт директора за результатами роботи технікуму у 2016 році

Звіт директора за результатами роботи технікуму у 2017 році

Звіт директора за результатами роботи технікуму у 2019 році

Звіт директора за результатами роботи технікуму у 2020 році

Рішення педагогічних рад за 2015-2016 навчальний рік

Звіт директора за результатами роботи технікуму у

Протокол ухвалення вибору проектів підручників для 10 класу

Протокол ухвалення вибору проектів підручників для 11 класу

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про педагогічну раду Черкаського комерційного технікуму

Положення про методичну раду технікуму

Положення про відділення Черкаського комерційного технікуму

Положення про предметну (циклову) комісію технікуму

Положення про перевідні та семестрові екзамени

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення  студентів

Положення про проведення практики студентів  Черкаського комерційного технікуму

Положення про підрозділ Черкаського комерційного технікуму щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Положення про навчальні кабінети

Положення про бібліотеку Черкаського комерційного технікуму

Положення про студенський гуртожиток

Положення про студентське самоврядування

Положення про приймальну комісію Черкаського комерційного технікуму

Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у Черкаському комерційному технікумі

Положення про волонтерську діяльність студентів Черкаського комерційного технікуму

Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Кошторис на 2015 рік

Кошторис на 2016 рік

Кошторис на 2017 рік

Кошторис на 2019

Кошторис на 2020 рік

Річний план закупівель на 2015 рік

Річний план закупівель на 2016 рік

Річний план закупівель на 2017 рік

Річний план закупівель на 2019 рік

План використання бюджетних коштів на  2015 рік

План використання бюджетних коштів на  2016 рік

План використання бюджетних коштів на  2017 рік

План використання бюджетних коштів на  2019 рік

План використання_бюджетних коштів на  2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів за 2014 рік

Штатний розпис на 2016 рік

Штатний розпис на 2017 рік

Штатний розпис на 2020 рік 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2015 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів за 2016 рік

Звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік (форма N 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік (форма N 4-2м)

АКРЕДИТАЦІЙНІ ЕКСПЕРТИЗИ

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України із спеціальності
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України із спеціальності
5.03050901 Бухгалтерський облік

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України із спеціальності
5.05170101 Виробництво харчової продукції

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України із спеціальності
5.13010101 Соціальна робота

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України із спеціальності 
5.14010301 Туристичне обслуговування

КАДРИ ТА ВАКАНСІЇ

Методичні рекомандації щодо обрання керівника ВНЗ

Наказ Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора

Оголошення про проведення конкурсу та прийом документів

ВИБОРИ ДИРЕКТОРА

Наказ про організацію виборів директора Черкаського комерційного технікуму

Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Черкаського комерційного технікуму

Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора Черкаського комерційного технікуму 

Положення про порядок обрання представників з числа штатних, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Черкаського комерційного технікуму  

Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах директора Черкаського комерційного технікуму

Порядок організації роботи офіційних спостерігачів на виборах директора Черкаського комерційного технікуму

Передвиборча програма кандидата на посаду директора Черкаського комерційного технікуму Косяк С.М.

Передвиборча програма кандидата на посаду директора Черкаського комерційного технікуму Крикуненко Л.О.

Протокол засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування висунення кандидатур штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, як виборних представників на виборах директора Черкаського комерційного технікуму

Протокол засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування висунення кандидатур з числа студентів як виборних представників на виборах директора Черкаського комерційного технікуму

Оголошення про вибори директора Черкаського комерційного технікуму

Протокол виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу