31 березня  2017 року студенти спеціальності Соціальна робота групи СП-5-09-15 відповідно до навчальної програми з дисципліни «Документальне забезпечення соціальної роботи» відвідали управління пенсійного фонду України в Черкаському районі.  Протягом екскурсії студенти ознайомилися з структурою установи, основними завданнями та кількістю пенсіонерів, які перебувають на обліку в управлінні. Темою розмови стали порядок звернення та оформлення пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, з порядком формування та оформлення особових справ пенсіонерів та їх зберіганням в архіві.

Студенти почули актуальну інформацію про сучасний стан пенсійної системи та її реформування, легалізацію заробітної плати, дистанційних форм обслуговування, зокрема, роботу веб-порталу ПФУ, його ресурсних можливостей. Працівники  управління розповіли про  вплив реформ, які вже сьогодні відбуваються у сфері пенсійного страхування, а також проблеми, пов’язані із втратою соціальних гарантій найманими працівниками у разі зайнятості в тіньовому секторі економіки й отриманні ними заробітної плати в «конверті».

Студентів цікавили  також  питання про порядок розрахунку окремих видів пенсій, врахування розміру заробітної плати при визначенні розміру пенсії, умови добровільної участі у страхуванні, що свідчить про відповідальне ставлення молоді до власного майбутнього.

Начальник управління Велько Валенти Івананівна та перший заступник начальника Хилик Тетяна Петрівна звернули увагу на  вагому роль молоді у подальшому розвитку державної пенсійної системи і наголосили, що саме в молодіжному середовищі формується громадянська свідомість, а забезпечена старість залежить не тільки від держави, а від кожного особисто.