Гурток «Мандрівник»

План гуртка Мандрівник.doc

У процесі роботи гуртка «Мандрівник» передбачається поглиблення знань студентів з дисциплін «Технологія і організація туристичного обслуговування», «Організація обслуговування туристів», «Екскурсійна діяльність», «Історія туризму», «Спеціалізований туризм». З метою інтелектуального розвитку, розширенню світогляду студентів, професійних здібностей та формування креативного підходу до вирішення питань туристичного обслуговування систематично ведеться гурткова робота, проводяться різнопланові заходи під час тижнів спеціальності «Туризм»: олімпіади з навчальних дисциплін, конкурси професійної майстерності, вікторини, краєзнавчі квести, зустрічі з представниками підприємств готельно-туристичної сфери, тематичні відеоперерви, віртуальні подорожі тощо.

Туристично-краєзнавча робота посідає важливе місце в діяльності циклової комісії, що сприяє вихованню у молоді патріотизму, національної свідомості, високої моральності шляхом проведення віртуальних подорожей країною, екскурсій містами України та рідним краєм, зустрічей з видатними краєзнавцями.