Звіт профспілки Черкаського комерційного технікуму за 2020 р.