З 1 до 9 листопада 2016 року студентки групи Б-6 Черкаського комерційного технікуму Атаманова Діана, Захарченко Ірина, Крижанівська Інна та Путіліна Лідія взяли участь у регіональному конкурсі презентацій для випускників технікумів і коледжів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на тему: «Гроші та кредит: сучасні тенденції розвитку». Конкурс проводився кафедрою економічної теорії та банківської справи Черкаського державного технологічного університету. Конкурсантки виконували індивідуальні презентації за такими напрямами роботи:

  • Гроші та грошовий оборот у сучасних умовах (Крижанівська Інна);
  • Інфляція та грошові реформи (Захарченко Ірина);
  • Валютний ринок та валютні системи (Атаманова Діана);
  • Сутність та види кредиту (Путіліна Лідія).

У результаті виконання індивідуальних робіт студенти значно підвищили свої знання щодо обраного напряму роботи; поліпшили уміння аналізувати сучасні тенденції розвитку грошового обороту, інфляції, валютного ринку в Україні; розрізняти та обирати найбільш доцільні форми та види кредиту, які використовуються у взаємовідносинах між кредитором та позичальником тощо. Текстова частина презентацій, рисунки, таблиці, формули мали презентабельний вигляд, а пропозиції були спрямовані на сталий економічний розвиток в Україні.

Усі презентації конкурсантів були виставлені для голосування на сайті ЧДТУ.

16 листопада 2016 року в університеті були підведені підсумки виконаних робіт. Вітаємо Атаманову Діану, Захарченко Ірину, Крижанівську Інну та Путіліну Лідію, які отримали грамоти, подяки та сертифікати за якісну підготовку презентацій.

Студенткам було запропоновано переоформити свої презентації у статті, які будуть опубліковані у науковому виданні «Вісник ЧДТУ». Серія «Економічні науки». Отже, така співпраця між технікумом і університетом дає змогу удосконалювати підготовку майбутніх висококваліфікованих працівників.