Шановні відвідувачі сайту!

Вітаю Вас на офіційному сайті Черкаського комерційного технікуму!

Славетне минуле нашого краю невіддільне від історії України. Наш квітучий край – центр країни, історичне серце держави, яке відзначило 60-річчя з дня утворення Черкаської області, славну дату – 200-річчя з дня народження духовного батька українського народу, нашого земляка Тараса Григоровича Шевченка. Ми пишаємося, що історія заснування і сьогодення нашого навчального закладу поєднується з історією краю, розвитком вищої освіти на Черкащині, підготовкою висококваліфікованих спеціалістів у сфері обслуговування населення в різних галузях економіки України.

Свою історію Черкаський комерційний технікум веде з 1963 року, коли наказом Міністерства торгівлі УРСР було засновано Черкаський технікум радянської торгівлі. Після прийняття 24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки Постанови «Про проголошення незалежності України» Черкаський технікум радянської торгівлі наказом Міністерства торгівлі України від 9 вересня 1991 року було перейменовано в Черкаський комерційний технікум, і в 1992 році Постановою Кабінету Міністрів України підпорядковано Міністерству освіти і науки України.

За свою більш, ніж піввікову історію, навчальний заклад пройшов шлях становлення, має славетну історію й глибокі традиції, які ми постійно підтримуємо і збагачуємо. Змінювались покоління викладачів і студентів, змінювалась назва навчального закладу, але незмінними залишалися високий педагогічний потенціал колективу, його постійний творчий пошук. Поряд з досвідченими викладачами свою педагогічну діяльність розпочинають і молоді викладачі, більшість з яких в минулому випускники технікуму, які продовжили навчання і повернулись до технікуму вже у якості викладачів або майстрів виробничого навчання. У технікумі працює стабільний висококваліфікований колектив. Від 10 років педагогічного стажу має 79% викладачів. Освітній процес здійснюють 42 викладача та 1 майстр виробничого навчання. З вищою категорією у технікумі працює 21 викладач (50 %), з яких педагогічне звання «викладач-методист» має 5 осіб, «старший викладач» – 6 осіб. Першу категорією мають 8 викладачів, другу – 3. У технікумі працює 2 кандидати наук (на постійній основі).

Технікум сьогодні – це сучасний, з високим рівнем організації освітнього процесу, державний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який готує спеціалістів у сфері обслуговування населення, орієнтованих на ринкову економіку України. Технікум має власний навчальний корпус, гуртожиток, їдальню, спортивну та тренажерну зали. Відповідно до сучасних вимог обладнано 24 навчальних кабінетів, 6 лабораторій, працюють вісім мультимедійних та два комп’ютерних класи. Комп’ютерною технікою та технічними засобами обладнані приміщення для лаборантів, де зосереджено навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін для викладачів відповідної циклової комісії. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу та підключені до мережі Інтернет. Спортивна та тренажерна зали забезпечують як проведення навчальних занять з фізичного виховання та спортивних змагань, так і роботу спортивних секцій. Навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом технікуму є бібліотека, читальна зала, яка може розмістити одночасно до 40 відвідувачів. З метою забезпечення гарячим харчуванням студентів і працівників технікуму функціонує власна їдальня на 100 місць. Щоб забезпечити розвиток та реалізацію творчого потенціалу студентів, у технікумі створена належна база для занять художньою самодіяльністю, працюють гуртки та клуби  з навчальних дисциплін, спортивні секції.

Ми постійно розширюємо матеріальну та інформаційну базу технікуму, налагоджуємо нові зв’язки з освітніми та іншими закладами міста, області, України. Щорічно більше 60% випускників технікуму за результатами професійної співбесіди продовжують навчання на старших курсах відповідних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації таких як Київський національний торговельно-економічний університет, Київський міжнародний університет, Київський університет туризму, економіки і права, Харківський державний університет харчування та торгівлі,   Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, Харківський інститут екології і соціального захисту, Черкаський державний технологічний університет, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Полтавський університет економіки і торгівлі, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту та інші.

Постійна, наполеглива праця педагогічного колективу, творчий пошук, спрямований на вдосконалення навчального процесу завдяки модернізації освітньої діяльності, застосування новітніх педагогічних та інформаційних технологій, залучення викладачів та студентів до активної навчально-дослідної роботи, формування професійно-значимих якостей особистості  дають можливість підготовлювати висококваліфікованих, конкурентоспроможних майбутніх спеціалістів – наших випускників.

 Головним досягненням технікуму є його випускники, гарне ім’я та авторитет.

Директор Черкаського
комерційного технікуму
Людмила Крикуненко