Наукова діяльність студентів є невід’ємною складовою частиною навчання і підготовки кваліфікованих фахівців, здатних самостійно вирішувати професійні і наукові завдання. Наукова  діяльність сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців до творчої реалізації отриманих знань, умінь і навичок, забезпечує оволодіння методологією наукового пошуку, а також дозволяє отримати дослідницький досвід. Наукова робота студентів сприяє розширенню їх кругозору, стимулює пізнавальний інтерес в різних галузях знань, а також надає додаткові можливості для самореалізації студентів, розвиває їх творчі здібності.

26-27 листопада 2021р. в м. Київ відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу», у якій взяли участь студенти Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу та опублікували тези англійською мовою:

1.Василенко Д., студентка гр. Тфб-1,  «Trends of tourism development in Ukraine» / «Тенденції розвитку туризму в Україні» (науковий керівник Голуб  О.А.);

2.Олійник Ю., студентка гр. Тфб-1, «Іnnovative technologies in the hotel business» / «Інноваційні технології в готельному бізнесі» (науковий керівник Дрогоман О.А.);

  1. Пальонний О., студент гр. ХТфб-3, «Trends in the development of restaurants» / «Тенденції розвитку закладів ресторанного господарства» (науковий керівник Сімончук Т.М.)

Запрошуємо студентів до співпраці, зокрема до участі в наукових заходах і публікаціях.