Практичне навчання для студента – найкраща можливість випробувати себе за обраним професійним напрямом. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Навчальну практику студенти Черкаського комерційного технікуму спеціальності «Туризм» проходили з 29.04 по 07.06.2019 року на туристичних підприємствах міста Черкаси, а саме: «НАМІ», «Відпочивай тур», «Магнолія», «Вонадікс», «Tours & Tickets,  які забезпечили виконання програми практики для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

За час проходження навчальної практики студенти набули навичок організації рекламної діяльності на туристичних підприємствах, отримали практичні навички з продажу турів, а також обслуговування клієнтів, приймали активну участь у вирішенні проблемних питань з покращення роботи туристичних підприємств.

Підсумком навчальної практики став захист звітів, під час якого кожен студент презентував індивідуальне завдання з дослідженням туристично-рекреаційних ресурсів районів Черкаської області.