ОБСЯГИ регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2022 році