Охорона праці на роботі майбутнього

Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства. Підвищення рівня культури охорони праці в суспільстві – це запорука збереження здоров’я та життя працівників. З метою привернення уваги світової громадськості до невирішених проблем охорони праці та з метою зниження щорічної смертності та травматизму на робочому місці Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці.

Україна активно інтегрує європейські норми з охорони праці на виробництво та у правову систему, створює умови для формування сучасної високої культури і відповідальності за збереження життя та здоров’я працівників.

Умови праці та правове поле повинні розвиватися з урахуванням інтересів молоді, забезпечуючи захист від небезпечних виробничих факторів, направлених на збереження життя та здоров’я майбутнього трудового потенціалу нашої країни.

Книжкова виставка «Охорона праці на роботі майбутнього» презентує книги з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Матеріали виставки допоможуть студентам знайти інформацію про виробничі небезпеки та ризики, вміння їх виявити та засоби захисту.

Бажаємо Вам безпечних умов праці!