Положення про рейтингове оцінювання педагогічних працівників в Черкаському фаховому коледжі харчових технологій та бізнесу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Черкаському фаховому коледжі харчовихтехнологій та бізнесу