29 грудня   відбулося чергове засідання педагогічної ради  коледжу, на якому голови циклових  комісій підбили підсумки роботи за перший семестр 2021-2022 н.р.,  окресливши особливості освітньо-професійних програм кожної спеціальності, продемонстрували роботу, яка проводилася серед здобувачів освіти  першого курсу щодо освітніх компетентностей освітньо-професійних програм; проаналізували показники професійної активності кожного члена циклової комісії; висвітлили роботу із стейкхолдерами.   Голови циклових комісій прозвітували  і про те, як саме здобувачі освіти реалізують своє право на обрання вибіркових навчальнх дисциплін; проаналізували роботу завідуючих кабінетами  та проведену профорієнтаційну роботу.

 Викладачка циклової комісії технологічних дисциплін Дегтяр В.В. доповіла про формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з харчових технологій, зазначивши, що  суспільство висуває підвищені вимоги до якості підготовки здобувачів освіти, які повинні володіти необхідними знаннями  в професійній галузі та навичками їх комплексного застосування, тобто бути професійно компетентними. З цією метою  проводити   різні конкурси, майстер – класи; на лабораторних заняттях з технології виробництва кулінарної продукції приділяти значну увагу сучасному декоруванню  страв та кулінарних виробів, що покращить показники особистісно-рефлексивної компетентності тощо.

Відповідальний секретар приймальної комісії  Маринич С.В. ознайомила з проєктом Правил прийому на навчання до Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу для здобуття освітньо — професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році на основі Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затверджених Наказом МОН 29.10.2021 року №1159.

Директорка коледжу Крикуненко Л.О. доповіла про Правила призначення стипендії, порядок формування рейтингу на академічну стипендію,  про затвердження ліміту стипендіального фонду; ознайомила з Положенням про переведення на вакантні місця студентів.

Підсумовуючи, директорка  наголосила про  необхідість  активно висвітлювати інформацію про події на сайті коледжу, проводити профорієнтаційну роботу для вступу студентів до закладу, дотримуватися правил щодо запобігання поширенню COVID-19.