20 жовтня  відбулося чергове засідання педагогічної ради  коледжу, на якому голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Козиряцька Н.А. доповіла про особливості підготовки студентів  до складання предметів ЗНО  (подолання проблем та поліпшення результатів), зазначивши, що зовнішнє незалежне оцінювання є невід’ємною  складовою освітньої системи в Україні. Переваги ЗНО: спрощення вступу до ВНЗ, відкритість і автоматизація визначення результатів, зарахування державної підсумкової атестації за результатами ЗНО, можливість громадського контролю тощо. Недоліки ЗНО: складність та якість завдань, студенти вчать тільки ті предмети, які планують складати; обов’язковість ЗНО, некомфортні умови складання ЗНО; розподіл балів залежить, зокрема, від предметів, типу населеного пункту та типу навчального  закладу тощо.

Викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Башей О.О. доповів про застосування дебрифінгу як засобу мотивації студентів  до навчання, зазначивши, що пріоритетним у розвитку сучасної системи освіти має стати співіснування двох стратегій навчання — традиційної та інноваційної. Основна особливість  дебрифінгу: центр уваги зміщується з конкретної людини на всю групу: не може бути правильних або неправильних рішень; учасники мають можливість  вчитися на помилках інших. Це і засіб мотивації навчальної діяльності для ефективної самореалізації особистості у майбутньому як кваліфікованого фахівця.

Інженер з охорони праці Гаркавий С.Ф. доповів про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2021-2022 н.р., зазначивши, що головною метою коледжу   є створення для кожного студента та працівника безпечних умов праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму. Документальне оформлення роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у коледжі складається з нормативно-правової документації та внутрішньої документації коледжу з питань охорони праці.

Напрямки роботи щодо створення безпечних умов праці та навчання: у коледжі ведеться документація, яка регулює трудові відносини та забезпечує виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону України „Про охорону праці” та інших нормативно-правових документів з цих питань; складено та підписано Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, де розроблено розділ „Охорона праці”; питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників коледжу, посадових інструкціях та інструкціях з ОП тощо.

Підсумовуючи, директор  наголосила активно висвітлювати інформацію про події на сайті коледжу, проводити профорієнтаційну роботу для вступу студентів до закладу, дотримуватися правил щодо запобігання поширенню Covid-19, зокрема щодо  необхідності вакцинації працівників та студентів коледжу.