Склад циклової комісії

До складу циклової комісії входять досвідчені педагогічні працівники технікуму, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів:

Ананьєва Інна Анатоліївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж роботи – 16 років.

Крикуненко Людмила Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж роботи – 28 років.

Хохлова Любов Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, педагогічний стаж роботи – 24 роки.

Король Ніна Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж роботи – 47 років.

Ляшевська Інна Василівна, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж роботи – 13 років.

Воскобійник Ярослав Дмитрович, спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж роботи – 7 років.

Зуєнко Діана Вікторівна, лаборант.

Дисципліни, що викладаються членами циклової комісії

 1. Безпека життєдіяльності
 2. Біржова діяльність
 3. Електронна комерція
 4. Комерційна діяльність
 5. Логістика
 6. Маркетинг
 7. Обладнання підприємств торгівлі
 8. Організація та технологія торговельних процесів
 9. Основи маркетингу
 10. Основи менеджменту
 11. Основи мерчандайзингу
 12. Основи митної справи
 13. Основи підприємницької діяльності
 14. Основи стандартизації, метрології та управління якістю
 15. Охорона праці
 16. Охорона праці в туризмі
 17. Ринок іноземних товарів
 18. Теоретичні основи товарознавства
 19. Товарознавство непродовольчих товарів
 20. Товарознавство продовольчих товарів
 21. Товарознавча експертиза в митній справі
 22. Торговельна реклама

Робота, що проводиться цикловою комісією

Робота викладачів циклової комісії направлена на підготовку фахівців ринкової орієнтації із професійними знаннями і практичними навичками в галузі економіки та підприємництва.

Методична робота викладачів циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер. Викладачами розроблені повні комплекси методичного забезпечення, які дають змогу студентам опанувати програмний матеріал, що викладається стаціонарно, а також виконати на високому рівні самостійні роботи.

Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвинути творчу особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал майбутнього кваліфікованого спеціаліста, виховати людяність, терпимість, любов до людей, громадську зрілість і соціальну активність.

Для здійснення навчально-виховної роботи циклова комісія має необхідне матеріальне та технічне забезпечення. Обладнано 4 навчальні кабінети.  Лабораторія «Обладнання підприємств торгівлі» має стаціонарні мультимедійні засоби навчання.

 Викладачі циклової комісії забезпечують якісну підготовку фахівців та чітку організацію навчального процесу. Направляють свої зусилля на поглиблення індивідуалізації навчання, стимулюють зацікавленість фаховими дисциплінами, розвитку здібностей обдарованих студентів (найрізноманітніші творчі завдання, виступи на технікумівських та міжвузівських студентських конференціях, проведення предметних олімпіад, конкурсів професійної майстерності, залучення до участі у різнопланових виховних та розважальних заходах, благодійних акціях, тощо).