Склад циклової комісії

До складу циклової комісії входять як висококваліфіковані, досвідчені так і молоді педагогічні працівники технікуму, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів:

Хлиніна Наталія Григорівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж роботи – 45 років.

Півненко Наталія Павлівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, педагогічний стаж роботи – 28 років 8 місяців.

Прядко Анна Миколаївна, спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж роботи – 8 років.

Нюніна Оксана Миколаївна, спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж роботи – 14 років.

Ткаченко Людмила Василівна, спеціаліст, педагогічний стаж роботи – 18 років.

Горобець Вікторія Володимирівна спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи – 3 роки.

Ковела Юлія Віталіївна, спеціаліст, педагогічний стаж роботи – 3 роки 11 міс.

Дорофей Ольга Василівна, майстер виробничого навчання, педагогічний стаж роботи – 23 роки.

Дегтяр Валентина Володимирівна, лаборант.

Дисципліни, що викладаються членами циклової комісії

 1. Аналітична хімія
 2. Біологія
 3. Біохімія
 4. Екологія
 5. Кухня народів світу
 6. Мікробіологія і фізіологія
 7. Неорганічна хімія
 8. Організація виробництва в закладів ресторанного господарства
 9. Організація обслуговування та сервісу в закладів ресторанного господарства
 10. Органічна хімія
 11. Основи барної справи
 12. Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції
 13. Основи фізіології харчування, дієтичного та шкільного харчування
 14. Процеси та апарати харчових виробництв
 15. Санітарія і гігієна
 16. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів
 17. Технологія виробництва кулінарної продукції
 18. Устаткування закладів ресторанного господарства
 19. Фізична і колоїдна хімія
 20. Хімія

Робота, що проводиться цикловою комісією

Формування у студентів професійних компетенцій фахівців галузі ресторанного господарства, організаційно-методичні підходи до проведення виробничого навчання.

Для забезпечення поглибленого засвоєння студентами теоретичної інформації та практичних навичок викладачі проводять інтерактивні лекції, ділові ігри, лекції – співпрацю, тренінгові заняття, щотижня надають в поза навчальний час групові та індивідуальні консультації, разом зі студентами готують до лекції презентації, студенти працюють над творчими та творчо – пошуковими роботами. Значний імпульс інтересу та любові до обраної професії надають робота гуртків «Ресторанний сервіс», «Світ кулінарії», «Хімія і біосфера», «Новітнє устаткування в закладів ресторанного господарства». Проведення кулінарних ярмарок, на яких студенти продають власноруч приготовані страви і вироби, та щорічні тижневики циклової комісії з організацією різних конкурсів ( «Кращий студент – бармен», «Студентська прем’єра», «Кращий студент – практикант»), майстер – класів, що проводять професіонали кулінарії та сервісу. Обов’язковими є проведення тренінгів під час навчальної та технологічної практики під керівеництвом досвідченого майстра виробничого навчання з багаторічним досвідом роботи в ресторанній галузі та підприємницькій діяльності Дорофей О. В. в лабораторії виробництва кулінарної продукції, устаткованій сучасним обладнанням, інструментами та посудом.

Викладачі циклової комісії систематично підвищують ділову кваліфікацію як шляхом самовдосконалення так і на факультеті підвищення кваліфікації при Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Викладачі спрямовують зусилля на впровадження нових педагогічних, інформаційно-комунікативних технологій, особистісно-активні заняття методом конкретних ситуацій, дискусій, бліц – конкурсів, ділові ігри, Кейс-стаді, позиційне навчання. Постійно поповнюється банк аудіовізуального супроводу навчального процесу.

Циклова комісія працює над удосконаленням навчального процесу, розвиваючи такі методи як інтерактивний тренінг з розробкою тренінгових карток та спеціальних пам’яток для самостійного набуття студентами необхідних навичок та доведення їх до завершенності і досконалості, знайомимо студентів з новітнім вітчизняним та зарубіжним досвідом в сфері ресторанного обслуговування. Створює оптимальні умови для самостійної роботи студентів.