Олімпіада – це вид змагання, що стимулює потяг окремих студентів до самоосвіти, виховує наполегливість, поглиблений інтерес до предмета, вміння долати труднощі.

Олімпіада є додатковим полем вияву для природно обдарованих та індивідуально зацікавлених студентів.

11 жовтня в ЧФКХТБ відбулась олімпіада з іноземних мов, у якій взяли участь студенти першого та другого курсів.

Завдання олімпіади складалось з двох частин: тексту, де визначалось, наскільки учасник здатен зрозуміти прочитане, та різноманітних граматичних завдань.

Виконання олімпіадних завдань потребувало не тільки досконалого володіння програмним матеріалом в обсязі підручника, а й практичного опанування студентами мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування чотирма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма – в типових ситуаціях.

У ході виконання завдань студенти продемонстрували також уміння правильно аргументувати та логічно структурувати свої думки, вживати якомога більше тематично релевантних лексичних одиниць.

 

Вітаємо переможців:

З дисципліни «Іноземна мова»:

1 місце – Писарець Вікторія ПТфб. — 3;

2 місце – Гончаренко Софія ХТфб — 5;

3 місце – Литвин Таміла Тфб — 3.

З дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:

1 місце – Лукін Владислав ХТфб — 7;

2 місце – Смаглюк Данило ХТфб — 7; Давидкін Нікіта ПТфб — 1;

3 місце – Ахмедова Марія ПТфб — 1.

З дисципліни «Друга іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)»:

1 місце – Павлюк Катерина Тфб — 1;

2 місце – Байбарак Катерина Т — 6;

3 місце – Безрук Юлія Т — 6.

Викладачі іноземних мов Голуб О.А., Дрогоман О.А., Сімончук Т.М. щиро вітають переможців олімпіади та бажають усім студентам подальших успіхів та натхнення у вивченні мов.