Цивільний захист і охорона праці

Мовний порадник для підвищення рівня культури мовлення

Види навчальних занять та їх структура

Рекомендації щодо заповнення журналів навчальних груп

Параметри вивчення й оцінювання фахової діяльності викладача

Матеріали для складання характеристики професійної діяльності викладача

Типове положення  про атестацію педагогічних працівників

Портфоліо педагогічного працівника

Рекомендації щодо змісту та оформлення мультимедійних презентацій

Методичні рекомендації щодо викладання загальноосвітніх дисциплін у навчальних закладах