18 квітня студентка 3 курсу, групи ХТ-1 Кравченко Каріна взяла участь у роботі І Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації». Конференція проходила у Львівському державному коледжі харчової і переробної промисловості НУХТ.  Студентка через Skype виступила із доповіддю «Можливості використання інноваційних технологій в готельно-ресторанному бізнесі».

Підготовлена Каріною інформація є цікавою і корисною для сучасних фахівців сфери обслуговування, які мають всебічно розвиватися у своїй галузі.

Тези доповіді опубліковані у збірнику матеріалів конференції в електронному вигляді, який розміщений на сайті Львівського коледжу.

Онлайн-участь студентів  у конференціях надає  можливість розвивати себе не тільки із практичної, а й з теоретичної  сторони, що в подальшому стане підґрунтям для відкриття власних закладів у готельно-ресторанній сфері.