Юридична консультація. Право студентів на соціальну стипендію.

З 1 січня 2021 року діють законодавчі зміни, уведені Законом № 785-IX, котрі передбачають підвищення розмірів соціальних стипендій. Стосується це дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Уряд відповідною постановою з 1 січня 2021 року збільшив розмір соціальної стипендії:

— дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються, до 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Із 1 січня 2021 року — 3592,50 грн;

— після досягнення такими дітьми 18 років — до 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на початок відповідного календарного року. Із 1 січня 2021 року — 3405 грн.

Також особи, які у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, якщо вони померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти, отримали право на виплату соціальної стипендії у період навчання.

Нагадаємо, що порядок призначення і виплати соціальної стипендії було прийнято постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Про порядок призначення і виплати стипендій». Відповідно до цієї Постанови студенти (курсанти), які навчаються за денною формою за державним замовленням і відносяться до пільгових категорій, мають право на призначення та виплату соціальних стипендій.

Право на соціальні стипендії мають такі пільгові категорії студентів:

— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

— діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;

— студенти (курсанти) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

— особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 — 22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

— шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки; — особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

— особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

— діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

— діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

— діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

— особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей згідно з постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.

Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії та академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором. При цьому студентам (курсантам) із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надано право на отримання одночасно соціальної та академічної стипендії.

Виплата соціальних стипендій в Україні здійснюється органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади на підставі відповідних документів. При цьому, право на призначення соціальної стипендії мають лише ті студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання і включені до рейтингу (ст. 20 Порядку призначення і виплати стипендій).