В наш час, в умовах інформатизації суспільства, досить актуальною є проблема формування інформаційної культури. Вміння знаходити і використовувати потрібну інформацію є важливим елементом освіти. Саме тому значну допомогу в організації навчально-виховного процесу та навчально-методичної роботи надає бібліотека, як науковий, навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ технікуму.

Приміщення бібліотеки розташоване на першому поверсі гуртожитку, має площу – 119,4 м2 і складається з приміщення для книгосховища, абонементу та читальної зали на 40 місць. Книгосховище, абонемент і читальна зала об’єднані у комплекс. Для зручності студентів бібліотека працює з 900 до 2000. У розпорядженні бібліотеки та відвідувачів знаходяться 2 сучасні комп’ютери підключені до мережі Інтернет, сканер і принтер.

Обслуговує студентів та працівників технікуму два штатних працівника бібліотеки. Провідний бібліотекар – Долгополова Наталія В’ячеславівна та бібліотекар  Тінякова Марина Миколаївна.

Своїм головним завданням бібліотека ставить забезпечення проведення навчально-виховного процесу усіма необхідними літературно-інформаційними ресурсами. Книжковий фонд бібліотеки  формується відповідно до профілю технікуму та інформаційних потреб студентів, викладачів, співробітників. При комплектуванні фонду враховується поглиблене вивчення базових дисциплін. Книжковий фонд бібліотеки становить 29565 примірників. У фонді представлена література із суспільних, гуманітарних, природничих і психологічних наук. Поповнюється книжковий фонд новою літературою централізовано за рахунок державного бюджету, а також за власні кошти.  Особлива увага приділяється створенню фонду підручників із спеціальних дисциплін.

Однією з основних задач бібліотеки є виховання у читачів інформаційної культури, культури читання, виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності. До послуг читачів надається довідково-пошуковий апарат бібліотеки: алфавітний та систематичний каталоги, тематичні картотеки по періодичним виданням. Обслуговування користувачів починається з перших днів навчання. Студенти першого курсу одержують комплекти підручників у вересні поточного року. Студенти старших курсів отримують підручники на протязі всього навчання. При записі студентів першого курсу в бібліотеку з ними проводять бесіди щодо основних напрямків роботи бібліотеки, бережному відношенні до книги, правилами користування бібліотекою, а також  ознайомлення з довідковім апаратом бібліотеки.

Бібліотека здійснює інформаційну підтримку загальнотехнікумовських  культурно-масових заходів, виховних годин, тижнів циклових комісій. До знаменних та пам’ятних дат оформлюються книжкові виставки, проводяться перегляди літератури, яка надійшла до фонду, бібліографічні огляди та інші заходи для популяризації книжкового фонду. Для організації самостійної роботи студентів працює просторовий читальний зал у якому створені усі необхідні умови для самостійного опрацювання навчальних та методичних матеріалів як на традиційних так і на електронних носіях інформації. Широкі можливості для науково-пошукової роботи студентів надає глобальна мережа Internet.

Бібліотека – є активним учасником навчально-виховного процесу, спрямованого на формування у студентів громадської відомості, сприйняття інтелектуального розвитку особистості, прагненню до постійного самовдосконалення. За рік працівниками бібліотеки проводиться біля 50  різноманітних заходів. Серед яких: «Історія української державності» (до Дня Соборності України), тематична полиця «День пам`яті  героїв Крут», день інформації «Ці книги допоможуть вам у навчанні», прес-інформація «Формула успіху в сучасних умовах» (по сторінках періодичної преси), виставка-перегляд «Живий у правді віковій» (до Дня народження Т. Шевченка), виставка-діалог «Знати, щоб жити» (про шкідливі звички), бібліографічний огляд літератури «Голоси з далекого краю» (українські письменники в діаспорі), виставка-реквієм «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам`ять», експрес-інформація «Екологія природи–екологія людської душі», книжкова виставка «Феномен історії України», виставка-мандрівка «Туристичний потенціал: особливості сучасного розвитку» (до Дня туризму), прес-інформація «Добром забуте серце обігрійте» (до Міжнародного дня людей похилого віку), виставка-пам’ять «Крик болю і туги: Голодомор 1932-1933 рр.», виставка — досьє «Україна:утвердження незалежної держави» (до 23-річниці Всеукраїнського референдуму) та інші.

Кожен рік працівники технікуму, студенти мають змогу користуватись  періодичними виданнями – журналами: «Офіційний вісник України», «Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти», «Соціальний захист», «Казна України», «Фінансовий контроль», «Ресторатор», «Твое здоровье», «Міжнародний туризм», «Единственная», «Лиза»; газетами: «Освіта», «Освіта України», комплект «Бюджетна бухгалтерія + Оплата праці»,  «Пенсійний кур’єр», «Черкаська вежа», «Нова доба», «Вечірні Черкаси» та інші. Для цього передплачується біля 20 педагогічних та фахових видань.

Без глибокого і різнобічного оволодіння обсягами і потоками інформації, які весь час зроста­ють, соціальний розвиток суспільства неможливий. Саме цим визначається роль і значення інформаційної культури, діяльність бібліотеки у цьому напрямку.