Зустріч із стейкхолдерами

29 квітня відбулася зустріч адміністрації коледжу та викладачів спеціальності «Туризм» з Ольгою Мушенко, директором туристичної компанії «Фламінго».

Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників спеціальності «Туризм». Присутні обмінялися думками щодо змісту освітньо-професійних програм, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці.

Стейкхолдери висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики у туристичних фірмах власної мережі.

Обговорення проходило у неформальній та дружній атмосфері з конкретними діловими пропозиціями, що, безумовно, знайдуть своє відображення як в освітньо-професійних програмах, так і в освітньому процесі.