Виробнича практика за спеціальністю «Туризм»: крок до майбутньої професії!

Практика – важлива невід’ємна складова підготовки майбутніх фахівців з туризму.

Студентів групи ТЗ-2 заочного відділення гостинно приймали працівники туристичних підприємств м. Черкаси: «Непоседа», «Магнолія», «Соната», де вони познайомились з особливостями роботи підприємств, специфікою туристичних напрямків, родзинками діяльності на ринку туристичних послуг.

За час проходження  практики студенти набули навичок організації рекламної діяльності на туристичних підприємствах, отримали практичні навички з продажу турів, а також обслуговування клієнтів, приймали активну участь у вирішенні проблемних питань з покращення роботи туристичних підприємств. На захисті звітів з практики студенти представили власний варіант розроблених турів до Єгипту, Болгарії, Угорщини, Китаю, ПАР та Україною.

Отриманий практичний досвід застосування спеціальних знань та комунікативних навичок, обов’язково стануть студентам у пригоді на шляху кар’єрного зростання та професійного удосконалення.