Ляпи в рекламі

Життя сучасного суспільства неможливо уявити без реклами. Вже багато століть, будучи постійною супутницею людини, вона змінюється разом з ним. Характер реклами, її зміст і форма зазнають кардинальних змін разом з розвитком суспільства. Роль і значення реклами зростає практично в усіх галузях економіки та суспільного життя.

Реклама давно вже не просто слово в торгівлі. Це слово в політиці, слово в суспільних відносинах, слово в моралі. Вона щодня та масово впливає на абсолютну більшість населення і не тільки сприяє формуванню купівельних переваг, але й бере участь у становленні певних стандартів мислення та соціальної поведінки людей в кожній країні і в усьому світі. Реклама підтримує і загострює конкуренцію, дозволяючи споживачам товарів розширити їхній вибір. Оцінка значення реклами неповна без згадування її важливої естетичної ролі. Кращі зразки рекламних звертань з часів стародавності до наших днів можна по праву вважати творами прикладного мистецтва.

Виконані на високому професійному і художньому рівні рекламні звертання сприяють формуванню в аудиторії почуття прекрасного, виховують у неї гарний смак. Професійно виконані носії зовнішньої реклами (щити, вивіски, банери тощо) уже давно є органічною частиною естетичного середовища сучасних міст, вносять розмаїтість, барвистість, експресію в міські пейзажі.

Вивчаючи навчальну дисципліну «Торговельна реклама» студенти нашого коледжу не тільки знайомляться з видами і принципами реклами, отримують навички створювати рекламні звернення та оформляти вітрини, вони також вміють розрізняти непрофесійну і некоректну рекламу.

Саме темі відвертого несмаку у виборі форми і засобів передачі рекламної ідеї, хамському і зневажливому відношенню до споживачів і була присвячена підготовлена студентами групи ПТ-5 спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» тематична виставка «Ляпи в рекламі».