Черкаський комерцiйний технiкум, заснований у 1963 роцi, має свою iсторiю i добрi освiтянськi традицiї. За 57 років тут пiдготовлено більше 20 тисяч фахiвцiв. Багато з них стали керiвниками пiдприємств та органiзацiй.

3

Сьогоднi технiкум готує спецiалiстiв 5-х профiлiв: технологiв, фінансістів, підприємців, соцiальних працiвникiв, фахівців з туристичного обслуговування.

1

Технікум є учасником презентаційного альманаху «Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави». У 2005 році технікум нагороджений срібним знаком за досягнення високих успіхів у професійній діяльності, стоврення гідного міжнародного іміджу України та сприянні її інтеграції в європейський і світовий економічний простір.

2

У 2009 році технікум нагороджений дипломом «За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України».

 Освітній процес у технікумі здійснюють 38 висококваліфікованих викладачів та майстрів виробничого навчання. З них 1 — доктор наук — доцент, 1 – кандидат наук, 5 – викладачів-методистів, 5 – старших викладача, 17 викладача має вищу категорію.