Черкаси – головне місто області, її адміністративний, промисловий і культурний центр з населенням близько 295 тисяч чоловік, знаходиться на правому, мальовничому березі Дніпра, у верхній частині Кременчуцького водосховища, найбільшого на всьому дніпровському водному каскаді.
Засновані в кінці XIII століття як оборонний форпост, Черкаси швидко набули статусу військового містечка. З XV століття місто — центр Черкаського староства Великого князівства Литовського. Тут на берегах Дніпра, формувалося козацтво відбувалися значні історичні події, велася боротьба за незалежність України. Черкаський замок, побудований в середині XVI століття, значно зміцнив староста Остафій Дашкевич. Черкаські вулиці і площі пам’ятають видатного гетьмана України Богдана Хмельницького.


21

Місто – пам’ятник, місто – музей, яке потопає в зелені парків і скверів.

Тут, в районі вокзалу  затишно розташувався Черкаський комерційний технікум – широковідомий навчальний заклад в області та за її межами.

Свою історію Черкаський комерційний технікум веде з 1963 року, коли наказом Міністерства торгівлі УРСР було засновано Черкаський технікум радянської торгівлі для підготовки фахівців із спеціальностей: «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами», «Технологія приготування їжі». Перший прийом – 90 учнів на базі неповної середньої школи.

1965 рік. Відкриття спеціальності «Бухгалтерський облік у торгівлі» на базі неповної середньої школи.

1967 рік. Перший випуск спеціалістів торгівлі.

1972 рік. Закінчено будівництво гуртожитку.

1976 рік. Прийом до технікуму проводиться на базі повної середньої школи з усіх спеціальностей.

1977 рік. Вводиться в експлуатацію добудова навчального корпусу. Технікуму присвоєно почесне звання «Технікум високої культури і зразкового громадського порядку».

1978 рік. Нагородження Перехідним Червоним прапором.

1983 рік. Зміцнення матеріально-технічної бази, впровадження нових прогресивних форм і методів навчання.

1984 рік. Переможець конкурсу на кращий гуртожиток Міністерства торгівлі України.

1991 рік. Наказ Міністерства торгівлі України про перейменування в «Черкаський комерційний технікум».

1992 рік. Постанова Кабінету Міністрів України про підпорядкування технікуму Міністерству освіти і науки України.

1993 рік. Перехід на викладання всіх дисциплін українською мовою.

1997 рік. Рішенням Державної акредитаційної комісії технікум акредитовано за статусом вищого Державного закладу освіти першого рівня.

1999 рік. Суцільна комп’ютеризація навчально-виховного процесу. підготовка молодших спеціалістів із спеціальності «Соціальна робота».

2000 рік. Підготовка молодших спеціалістів із спеціальності «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах».

2001 рік. Проведена державна акредитація спеціальностей: «Товарознавство та комерційна діяльність», «Бухгалтерський облік», «Технологія харчування», «Соціальна робота». Перший випуск спеціальності «Соціальна робота».

2002 рік. Проведена державна акредитація спеціальності «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах» і перший випуск з цієї спеціальності.

2003 рік. 40-річчя технікуму.

2005 рік. Нагородження срібним знаком за досягнення високих успіхів у професійній діяльності, створення гідного міжнародного іміджу України та сприянні її інтеграції в європейський і світовий економічний простір.

2008 рік. Внесення технікуму до Державного реєстру вищих навчальних закладів України. Розпочато прийом до технікуму на основі базової загальної середньої освіти за спеціальностями: «Товарознавство та комерційна діяльність», «Бухгалтерський облік».

2009 рік. Нагородження дипломом «За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України».

2010 рік. Розпочато прийом до технікуму на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю «Виробництво харчової продукції».

2011 рік. Розпочато прийом до технікуму на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю «Соціальна робота».

Першим директором технікуму був Васильєв Микола Іванович – ветеран праці, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, викладач предметів «Суспільствознавство», «Історія» (1963-1974).       З 1975 року технікумом керувала Кожанова Галина Євгенівна – ветеран праці, викладач предмету «Управлення торгівлею і АСУ» (1975-1982). 24 роки директором працювала Ткач Віра Владиславівна – заслужений працівник народної освіти України, ветеран праці, викладач вищої категорії навчальної дисципліни «Технологія приготування їжі» (1983-2007). З 02.02.2007 р. технікум очолював В’язовік Володимир Вікторович – викладач вищої категорії, викладач-методист, до 06.10.2018р. З 06.11.2018р. Технікум очолює Крикуненко Людмила Олександрівна — викладач вищої категорії, викладач — методист.

Робочою групою, створеною на базі технікуму, під керівництвом директора В’язовіка В.В. було розроблено галузевий стандарт вищої освіти спеціальності 5.13010101 Соціальна робота для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Найціннішим у технікумі є його педагогічний колектив, який швидко адаптувався до ринкових змін у сфері економіки. У складі педагогічних працівників значна кількість викладачів, які у свій час закінчили технікум, продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації та повернулись викладати до свого рідного технікуму. Всі викладачі технікуму – справжні професіонали своєї справи, творчі особистості, що активно впроваджують в навчально-виховний процес новітні інформаційні технології, глибоко вивчають передовий педагогічний досвід і використовують його у своїй професійній діяльності.

Поважний досвід сивочолих ветеранів, які творили історію технікуму разом з креативністю та комунікабельністю молодих викладачів створює  сучасного випускника Черкаського комерційного технікуму – гаранта високого професіоналізму, конкурентної спроможності на ринку праці як в нашій країні, так і за її межами.