14 лютого 2022 року в ЧФКХТБ відбувся методичний семінар викладачів із питань дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

Забезпечення академічної доброчесності останнім часом привертає підвищену увагу науковців та освітян в Україні та й усьому світі. Адже ми усвідомлюємо, що розвиток сучасних технологій не лише значно розширює можливості для досліджень у всіх сферах, він також створює умови для плагіату, списування, фабрикації, фальсифікації, інших порушень академічної етики.

Під час роботи семінару викладачі обговорювали такі важливі питання, як: значення дотримання академічної доброчесності при підготовці фахових молодших бакалаврів; застосування принципів та норм етичного кодексу; алгоритм забезпечення академічної доброчесності; організація навчання студентів академічної доброчесності тощо. Викладачі закцентували увагу на компетентностях з академічної доброчесності, правових аспектах відповідальності та наслідках недотримання академічної доброчесності всією академічною спільнотою коледжу.

Учасники семінару зацікавилися питаннями семінару, особливо жваво обговорювали та надавали пропозиції щодо проблеми застосування в освітньому процесі автоматизованих систем виявлення порушень з академічної доброчесності. Доповідачі рекомендували в ході освітнього процесу особливу увагу педагогам приділяти питанням навчання студентів користуватися запозиченою інформацією, в студентських роботах правильно здійснювати цитування та посилання на використані джерела, працювати у взаємній повазі, честі, гідності, справедливості та доброчесності.