ЧЕРКАСЬКИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ ТЕХНIКУМ

запрошує на навчання за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, за спеціальностями:

 

За денною формою навчання на базі базової загальної середньої освіти (9 класів):

Соціальна робота 3 роки
Туризм
(Туристичне обслуговування
)
3 роки 5 місяців
Харчові технології
(Виробництво харчової продукції
)
3 роки 5 місяців
Фінанси, банківська справа та страхування 3 роки
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 роки

 

Вступнi випробування:

з української мови (диктант) для всiх спецiальностей та письмове тестування:

 • на вiддiлення «Харчові технології (Виробництво харчової продукції)», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » та «Фінанси, банківська справа та страхування» — математика
 • на відділення «Соціальна робота» та «Туризм (Туристичне обслуговування)» — історія України

 За денною та заочною формами навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

Соціальна робота 2 роки
Туризм
(Туристичне обслуговування
)
2 роки 5 місяців
Харчові технології
(Виробництво харчової продукції
)
2 роки 5 місяців
Фінанси, банківська справа та страхування 2 роки
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2 роки

 

Конкурсний відбір здійснюється за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти виданими в 2017, 2018 або 2019 роках

з української мова та літератури  для всіх спеціальностей та за вибором на спеціальності:

 • Харчові технології (Виробництво харчової продукції)
   з математики або хімії або біології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  — з математики або історії України або англійської мови;
 • Фінанси, банківська справа та страхування
   з математики або історії України або англійської мови;
 • Соціальна робота
  — з історії України або математики або біології;
 • Туризм (Туристичне обслуговування)
  – з історії України або географії або англійської мови.

Для студентів при технікумі працює їдальня, бібліотека, сучасні комп’ютерні класи з можливістю безкоштовного доступу до Internet, лабораторії, спортивна та тренажерна зали. Працюють різноманітні гуртки та спортивні секції.
Завдяки  співпраці  технікуму з вищими навчальними закладами ІІІ–IV  рівнів  акредитації м. Черкаси, Києва, Харкова, Полтави, Одеси випускники  технікуму мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних  закладах,  починаючи  із 2 або 3 курсу.

Запрошуємо на навчання за денною та заочною формами навчання на другий курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований   робітник за спорідненими спеціальностями.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком