ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Порядок вступу на основі базової загальної середньої освіти (9 класів):

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії або в електронній формі.

До заяви вступник додає:

 • документ (один з документів), що посвідчує особу, згідно з Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року);
 • військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та/або на участь у конкурсі за квотою 1 на основі базової загальної середньої освіти (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Порядок вступу на основі повної загальної середньої освіти

(11 класів):

Вступники подають заяви в електронній формі або паперовій формі.

 До заяви в паперовій формі вступник додає:

 • документ (один з документів), що посвідчує особу, згідно з Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року);
 • військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (ти) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених Правилами прийому);
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та/або на участь у конкурсі за квотою 1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми (https://ez.osvitavsim.org.ua) в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу.

У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО  2018, 2019, 2020 та 2021 роках. Будь які комбінації сертифікатів. Також вступ без ЗНО на підставі вступних іспитів.

 

Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Черкаському фаховому коледжі харчових технологій та бізнесу здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на основі базової загальної середньої освіти — у формі вступних іспитів;
 • для вступу на основі повної загальної середньої освіти — у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях в передбачених Правилами прийому випадках.