Міжнародний день ТОЛЕРНТНОСТІ був оголошений ЮНЕСКО в листопаді 1995 року з нагоди 50-річного ювілею цієї організації і відзначається щорічно 16 листопада.

У перекладі з латині слово «толерантність» буквально означає «терпіння». Толерантність – це поняття, що означає терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і традицій.

Варто зауважити, що толерантність-це не одне і теж, що і байдужість. Вона не означає також прийняття іншого світогляду або поведінки, а лише полягає в наданні іншим права жити так, як вони вважають за потрібне.

Чим відрізняється толерантна особистість від інтолерантної.
1. Знання самого себе. Толерантні люди більше знають про свої достоїнства і недоліки. Ставлячись критично до себе, вони не прагнуть у всіх своїх бідах звинувачувати оточуючих. Психологи виявили, що у толерантної особистості значно більший розрив між «Я-ідеальним» (тобто уявленням про те, яким би я хотів стати) і «Я-реальним» (уявленням про те, який я є), ніж у інтолерантної людини ( у якої «Я-ідеальне» і «Я- реальне» практично збігаються). Толерантні люди краще знають самих себе, причому не тільки свої достоїнства, але і недоліки, тому менш задоволені собою. У зв’язку з цим потенціал для саморозвитку у них вище. Інтолерантна людина помічає у себе більше достоїнств, ніж недоліків, тому у всіх проблемах частіше схильна звинувачувати оточуючих.
2. Захищеність. Інтолерантній людині важко жити у злагоді, як із самою собою, так і з іншими людьми. Віна побоюється свого соціального оточення і навіть себе, своїх інстинктів. Над нею як би нависає відчуття постійної загрози. Толерантна людина зазвичай відчуває себе в безпеці. Тому вона не прагне захищатися від інших людей і груп. Відсутність загрози або переконаність, що з нею можна впоратися, — важлива умова формування толерантної особистості.
3. Відповідальність. Інтолерантна людина вважає, що події, які відбуваються, від неї не залежать. Вона не владна над долею. Вона переконана, наприклад, що багато речей пояснює астрологія. Толерантні люди, навпаки, переконані, що доля залежить «не від розташування зірок, а від них самих». Толерантні люди не перекладають відповідальність на інших, вони несуть її самі. Інтолерантні прагнуть зняти з себе відповідальність за те, що відбувається з ними і навколо них. Ця особливість пов’язана з прагненням у всьому звинувачувати інших, і лежить в основі формування забобонів щодо інших груп – «не я ненавиджу і завдаю шкоди іншим, це вони ненавидять і завдають шкоду мені».
4. Потреба у визначеності. Інтолерантні особистості ділять світ на дві частини — чорне і біле. Для них не існує півтонів, є тільки два сорти людей — погані і хороші, тільки один правильний шлях у житті. Вони роблять акцент на відмінностях між «своєю» і «чужою» групами. Вони не можуть ставитися до чогось нейтрально, все, що відбувається або схвалюють, або ні. Толерантна людина, навпаки, визнає світ у його різноманітті і готова вислухати будь-яку точку зору.
5. Орієнтація на себе — орієнтація на інших. Виявилося, що толерантна особистість більше орієнтована на себе в роботі, у фантазіях, творчому процесі, теоретичних роздумах. У проблемних ситуаціях толерантні люди схильні звинувачувати себе, а не оточуючих. Такі люди прагнуть до особистісної незалежності більше, ніж до приналежності зовнішнім інститутам і авторитетам, оскільки їм не потрібно за кимось ховатися.
6. Здатність до емпатії. Здатність до емпатії визначається як соціальна чутливість, вміння давати вірні судження про інших людей.
Що є основою емпатичних здібностей, точно не визначено. Можливо, це продукт сприятливої сімейної атмосфери, розвинених естетичних почуттів, високих соціальних цінностей.
7. Почуття гумору. Почуття гумору і здатність посміятися над собою — важлива риса толерантної особистості. У того, хто може посміятися над собою, менша потреба відчувати перевагу над іншим. 8. Авторитаризм. Для інтолерантної особистості надзвичайно важлива суспільна ієрархія. Коли американських студентів просили назвати людей, яких вони вважають великими, інтолерантні назвали імена лідерів, що мали владу і контроль над іншими (Наполеон), у той час як для толерантних більш властиво називати артистів, вчених (Чаплін, Ейнштейн). Інтолерантна особистість влаштовує життя в упорядкованому, авторитарному суспільстві з сильною владою. Вважає, що зовнішня дисципліна надзвичайно важлива. Толерантна людина воліє жити у вільному, демократичному суспільстві.

Таким чином, виділяються два шляхи розвитку особистості: толерантний і інтолерантний. Інтолерантний шлях характеризується думкою про власну винятковість, прагненням переносити відповідальність на оточення, відчуттям навислої загрози. Інший шлях — шлях людини вільної, яка добре знає себе і тому визнає інших. Добре ставлення до себе співіснує з позитивним ставленням до оточуючих і доброзичливим ставленням до світу.

Тож, будьмо толерантними! Зробимо наш цивілізований, прогресивний і сучасний світ кращим.