Екобезпека людини в умовах глобальної екологічної кризи

8 квітня 2021 року відбулася І Обласна студентська науково-практична конференція «Екобезпека людини в умовах глобальної екологічної кризи», в якій взяв участь студент Черкаського комерційного технікуму, групи ХТфб –3-11-20 Пальоний Олександр. Організаторами конференції були науково-дослідне товариство студентів і молодих вчених та кафедра природничих дисциплін Черкаської медичної академії. Мета конференції – залучити студентів до науково-дослідної роботи екологічного спрямування, поглибити та систематизувати екологічні знання; розвивати екологічний стиль мислення та екопозитивну поведінку. Конференція працювала за трьома напрямками:

— Актуальні екологічні проблеми;

— Чинники екологічної небезпеки, їх вплив на якість життя людини;

— Роль екологічних чинників у виникненні хвороб цивілізації.

 Тема доповіді, з якою виступив Пальоний Олександр, була «Сортування сміття – життєва необхідність для планети, чи лише популярна тенденція» (науковий керівник – викладач вищої категорії, старший викладач Півненко Н.П.). У свїй роботі Олександр дослідив  масштаби проблеми відходів в Україні, та зокрема в Черкасах, за останні роки, підняв питання необхідності сортування сміття та будівництва сміттєпереробних заводів, що дасть змогу зменшити площу полігонів ТПВ, збереже природні ресурси та біорізноманіття планети, покращить здоров’я та якість життя українців. Також було наголошено на актуальності питання екологічного виховання, а саме — культури поводження з відходами.