До складу циклової комісії входять висококваліфіковані педагогічні працівники, які працюють відповідно до інноваційної освітньо-професійної програми; використовують сучасні освітні технології, чим забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців, затребуваних на ринку праці України і Європи.

 

Тищенко Ольга Леонтіївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж роботи — 18 років.
Бондар Світлана Вікторівна, спеціаліст, педагогічний стаж роботи — 11 років.
Луценко Галина Михайлівна, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи — 37 років.
Голуб Олена Анатоліївна, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи — 14 років.
Дрогоман Олена Анатоліївна, спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж роботи — 17 років.
Погодіна Олена Юріївна, спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж роботи — 7 років.
Решетніков Сергій Миколайович, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, педагогічний стаж роботи — 37 років.
Максименко Ярослав Анатолійович, спеціаліст, педагогічний стаж роботи – 3 роки.
Александров Єгор Михайлович, спеціаліст, педагогічного стажу роботи не має.
Сімончук Тетяна Миколаївна, спеціаліст, педагогічний стаж роботи – 8 років.

Дисципліни, що викладаються членами циклової комісії

 1. Географія туризму
 2. Організація готельного обслуговування
 3. Організація екскурсійного обслуговування
 4. Інноваційні технології в туризмі
 5. Туристичне краєзнавство
 6. Туристичне країнознавство
 7. Рекреаційна географія
 8. Технологія і організація туристичного обслуговування
 9. Спеціалізований туризм
 10. Історія туризму
 11. Основи музейної справи
 12. Організація санаторно-курортної справи
 13. Іноземна мова (англійська) туристичної індустрії
 14. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 15. Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 16. Друга іноземна мова туристичної індустрії
 17. Історія України
 18. Всесвітня історія
 19. Захист України
 20. Фізичне виховання

Робота, що проводиться цикловою комісією

 Стратегічною метою діяльності циклової комісії є підготовка висококваліфікованих і компетентних професіоналів індустрії гостинності шляхом:

 • здатності забезпечувати ефективну роботу підприємств сфери гостинності за рахунок професійної компетенції та завдяки впровадженню і використанню інноваційних технологій;
 • вміння ефективної комунікаційної взаємодії, створення власного іміджу;
 • самовдосконалення та адаптації в сучасному інформаційному просторі;
 • формування світогляду та сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, духовної культури народу з позицій шанування традицій та культурного надбання українців.

Освітній процес циклової комісії спеціальних дисциплін туристичного спрямування – це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться педагогічними працівниками через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Особливими завданнями освітніх програм спеціальності «Туризм» є розвиток людських ресурсів, що забезпечується модернізацією методів і технологій навчання. Увага акцентується на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.

Результатом навчальної, методичної і наукової діяльності циклової комісії  є підготовка конкуренто орієнтованих фахівців, які в результаті навчання отримують професійні знання про організацію та надання послуг в галузі готельного і туристичного бізнесу; вміння організовувати технологічний процес на виробництві та забезпечувати його ефективність, належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельного і туристичного бізнесу; здатність використовувати професійні знання та практичні навички для впровадження інноваційних технологій в галузі для вдосконалення роботи підприємств індустрії гостинності.

Не випадково кажуть: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина». Сьогодні, як ніколи, іноземним мовам належить надзвичайно важливе місце у суспільстві. Тому цілком закономірно, що викладачі циклової комісії у освітньому процесі застосовують різні методи і форми навчання. Знання іноземної мови завжди було ознакою високої культури та освіченості.

Викладачі циклової комісії організовують спортивні  заходи, «Дні здоров’я», змагання з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, арм-реслінгу. Щороку команди закладу беруть участь у обласних змаганнях. Проводяться дружні матчеві зустрічі з викладачами. Стало доброю традицією щовесни підніматися на найвищу точку нашої країни – гору «Говерлу».

З метою розвитку професійних здібностей студентів та формування креативного підходу до вирішення питань туристичного обслуговування систематично ведеться гурткова робота, проводяться різнопланові заходи під час тижнів спеціальності «Туризм»: олімпіади з навчальних дисциплін, конкурси професійної майстерності, вікторини, краєзнавчі квести, зустрічі з представниками підприємств готельно-туристичної сфери, тематичні відеоперерви, віртуальні подорожі та радіогазети тощо.

Працюють предметні гуртки «Мандрівник», «Легка англійська», «Німецька з задоволенням», «Історичні портрети» та спортивні секції з баскетболу, волейболу, мініфутболу, атлетичної гімнастики.

Туристично-краєзнавча робота посідає важливе місце в діяльності циклової комісії, що сприяє вихованню у молоді патріотизму, національної свідомості, високої моральності шляхом проведення віртуальних подорожей країною, екскурсій містами України та рідним краєм, зустрічей з видатними краєзнавцями.

Такі заходи позитивно впливають на основні фізіологічні показники студентів, розширення світогляду, любов до Батьківщини, формування екологічної культури, розвитку у майбутніх фахівців сфери туризму пізнавального інтересу до професійної діяльності, проведення туристичних походів, екскурсій та інших туристичних заходів.