Освітньо-професійні програми:

ОПП Фінанси,банківська справа та страхування_2021.docx
ОПП_Підприємництво, торгівля, біржова діяльність_2021.docx
ОПП_Соціальна робота_2021.doc
ОПП_Туризм_2021.docx
ОПП_Харчові технології_2021.docx

Навчальні плани:

 

Пояснювальні записки до навчальних планів:

ПЗ_Підприємництво_2021.docx
ПЗ_Соціальна робота_2021.docx
ПЗ_Туризм_2021.docx
ПЗ_Фінанси, банківська справа та страхування_2021.docx
ПЗ_Харчові технології_2021.docx

Силабуси: