Практичне навчання для студента – найкраща можливість випробувати себе за обраною спеціальністю. Воно спрямоване на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь.

Навчальну практику студенти Черкаського комерційного технікуму спеціальності «Туризм» проходили на туристичних підприємствах міста Черкаси, таких як «НАМІ», «CoralTravel», «888 Тур», «Соната», «Мандарин», «Манго» та Хургади (Єгипет), які забезпечили виконання програми практики.

За час проходження навчальної практики студенти набули навичок організації рекламної діяльності на туристичних підприємствах, отримали практичні навички з продажу турів, а також обслуговування клієнтів, приймали активну участь у вирішенні проблемних питань з покращення роботи туристичних підприємств.

Як майбутні фахівці в галузі туризму студенти набули нового, важливого досвіду завдяки спілкуванню з провідними менеджерами туристичних підприємств.