НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти від 28.07.2021

Статут вищого навчального закладу (statute_cacftb_2021.pdf)

Наказ Міністерства освіти і науки України №224-л від 09.11.2017 «Про переоформлення ліцензій»

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої оствіти

Сертифікати

Свідоцтво про атестацію із загальноосвітньої підготовки

Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом на 2017 — 2021 роки

Правила внутрішнього розпорядку Черкаського комерційного технікуму