Графік навчального процесу на 2020 — 2021р. ( денне відділення ).

Графік навчального процесу на 2020 — 2021р. ( заочне відділення ).

Графік проходження практики студентами 2020 — 2021р.

План роботи методичної ради Черкаського комерційного технікум на 2020-20221р.

План роботи Педагогічної ради на 2020-2021 навчальний рік 

Положення про рейтингове оцінювання педагогічних працівників в Черкаському фаховому коледжі харчових технологій та бізнесу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Черкаському фаховому коледжі харчовихтехнологій та бізнесу

Положення про методичну раду Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу

Положення про організацію освітнього процесу

Зведений план методичної роботи 2020-2021.pdf

Положення про вихівну роботу