Практика студентів технікуму є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за спеціальністю.

Практика студентів Черкаського комерційного технікуму спеціальності «Туристичне обслуговування» проходила з 16 січня по 11 березня 2017 року, на туристичних підприємствах міста Черкаси (туроператор НАМІ,   туристичні агенції «Світ подорожей», «МакСіма тур», «Мандарин», «Феєрія мандрів») та Праги (Чеська Республіка), які забезпечили виконання програми практики для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Під час проходження Туристично-краєзнавчої практики, яка тривала з 16 до 20 січня студенти поглибили та закріпили теоретичні знання з екскурсійного обслуговування. Підсумком цього виду практики стала екскурсія містом Черкаси, яку студенти самостійно підготували та провели.

За час проходження технологічної практики студенти набули навичок організації рекламної діяльності на туристичних підприємствах, отримали практичні навички з продажу турів, а також обслуговування клієнтів, приймали активну участь у вирішенні проблемних питань з покращення роботи туристичних підприємств.

Пройдена практична підготовка допомогла студентам підвищити свій професійний рівень та в майбутньому працевлаштуватись за фахом.