Професійна практика за спеціальністю «Туризм» — важлива складова якісної освіти!

Практика студентів технікуму є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Метою професійної практики є оволодіння студентами сучасними ринковими методами і формами організації управління у сфері туризму, вивчення організації роботи у туристському підприємстві, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що складаються в процесі надання туристичних і готельних послуг.

Практика студентів групи Т-3-09-17 спеціальності «Туризм» проходила з 30 грудня 2020 по 08 січня 2021 року на туристичних підприємствах міста Черкаси (туроператор «НАМІ», туристичні агенції «Аладін Турістік», «TUI»,  «Магнолія»), які забезпечили виконання програми практики для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

За час проходження  практики студенти набули навичок організації рекламної діяльності на туристичних підприємствах, отримали практичні навички з продажу турів, а також обслуговування клієнтів, приймали активну участь у вирішенні проблемних питань з покращення роботи туристичних підприємств.

На захисті звітів з практики студенти представили власний варіант розроблених турів до Ізраїлю, Туреччини, Єгипту, Чехії, США, Китаю, Франції та Україною.

Сподіваємось, що дана практика допоможе студентам підвищити свій фаховий рівень та в майбутньому швидше працевлаштуватись за фахом, яка буде приносити не тільки професійне, а й матеріальне задоволення.