Професійна практика за спеціальністю «Туризм» — важлива складова якісної освіти!

Практика студентів технікуму є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Метою професійної практики є оволодіння студентами сучасними ринковими методами і формами організації управління у сфері туризму, вивчення організації роботи у туристському підприємстві, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що складаються в процесі надання туристичних і готельних послуг.

Практика студентів груп Т-1-09-16 і Т-4-11-17 спеціальності  «Туризм» проходила з 02 грудня 2019 по 10 січня 2020 року,  на туристичних підприємствах міста Черкаси (туроператор «НАМІ», Черкаське БММТ «Супутник», туристичні агенції «Відпочивай тур», «Інтерконтакт»,  «Агенція Горящих путівок»), які забезпечили виконання програми практики для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

За час проходження  практики студенти набули навичок організації рекламної діяльності на туристичних підприємствах, отримали практичні навички з продажу турів, а також обслуговування клієнтів, приймали активну участь у вирішенні проблемних питань з покращення роботи туристичних підприємств.

На захисті звітів з практики студенти представили власний варіант розроблених турів до Ізраїлю, Туреччини, Єгипту, Чехії, США, Китаю, Франції та Україною.

Сподіваємось, що дана практика допоможе студентам підвищити свій фаховий рівень та в майбутньому швидше працевлаштуватись за фахом, яка буде приносити не тільки професійне, а й матеріальне задоволення.