Практика студентів технікуму є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. Метою професійної практики є оволодіння студентами сучасними ринковими методами і формами організації управління у сфері туризму, вивчення організації роботи у туристському підприємстві, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що складаються в процесі надання туристичних і готельних послуг.

Практика студентів групи ТО-6 спеціальності «Туристичне обслуговування» проходила з 04 грудня 2017 по 12 січня 2018 року,  на туристичних підприємствах міста Черкаси (туроператори НАМІ, «Мандрівник», «Від краю до краю»,  туристичні агенції «Світ подорожей», «МакСіма тур», «Феєрія мандрів», «Інтерконтакт»), які забезпечили виконання програми практики для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

За час проходження  практики студенти набули навичок організації рекламної діяльності на туристичних підприємствах, отримали практичні навички з продажу турів, а також обслуговування клієнтів, приймали активну участь у вирішенні проблемних питань з покращення роботи туристичних підприємств.

На захисті звітів з практики студенти представили власний варіант розроблених турів до Ізраїлю, Туреччини, Єгипту, Чехії, США, Китаю, Франції.

Сподіваємось, що дана практика допоможе студентам підвищити свій фаховий рівень та в майбутньому швидше працевлаштуватись за фахом, яка буде приносити не тільки професійне, а й матеріальне задоволення.