10.03.2021 року в Черкаському комерційному технікумі відбувся семінар молодих викладачів «Академічна доброчесність як важлива складова якісної освіти», на якому молоді викладачі взяли активну участь в обговоренні питання про дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу, в тому числі – студентами, зокрема уникати плагіату, фальсифікації, фабрикації , списування. Активна дискусія відбулася щодо визначення причин застосування цих форм обману та пошуку шляхів їх викорінення. Академічна доброчесність є невід’ємною частиною освітнього процесу. Студенти повинні знати, що за недотримання доброчесних принципів навчання, здобувачі освіти мають бути притягнені до повторного проходження оцінювання чи відповідного освітнього компонента освітньої програми, позбавлення академічної стипендії, та навіть відрахування, адже у Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII, стаття 42 «Академічна доброчесність» зазначено, що це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Тобто  це правила, яких людина повинна дотримуватися під час написання рефератів, статей, тез, створення власних проєктів, курсових, дипломних робіт тощо.