26.04.2021 року в Черкаському комерційному технікумі відбувся семінар молодих викладачів «Особливості взаємин і спілкування у педагогічному колективі», на якому молоді викладачі взяли активну участь в обговоренні питання про педагогічну етику, яка вивчає особливості педагогічної моралі, з’ясовує специфіку реалізації загальних принципів моральності в сфері педагогічної праці, розкриває її функції, специфіку змісту принципів і етичних категорій.

Нема жахливішої роботи, ніж учительська

Нема виснажливішої роботи від учительської,

Де нерви паляться, мов хмиз сухий,

Де серце рветься в шепоті і чаді.

Але нема щасливішої долі,

Коли Людина з Твоїх рук, Учителю,

Іде у світ — на краплю світ людніє.

(«Дума про вчителя» І.Драч)

Поняття педагогічного клімату у освітянському колективі є багатомірним. Воно складається з багатьох компонентів, що перебувають на різних рівнях. Серед них перше місце посідають стосунки різних типів серед викладачів, що виникають у процесі спілкування. Зокрема, на психологічний клімат у педколективу впливають: зміст праці та ступінь задоволеності людей нею; умови праці й побуту та задоволеність ними; міжособистісні стосунки; стиль керівництва, особистість керівника.

Досвідчені викладачі повинні вміти прийти на допомогу молодим, менш досвідченим колегам, тактовно, не принижуючи гідності, не хизуючись своєю перевагою, вселити переконаність у особисті сили. Ця чутлива та тактовна форма допомоги — найкраща умова життєдіяльності педагогічного колективу, бо вона підвищує можливості кожного члена, покращує моральну атмосферу всього колективу.

Щоб у колективі був сприятливий клімат необхідно кожному дотримуватися загальних правил культурного спілкування та тактовних відносин один з одним.