Черкаський комерцiйний технiкум це сучасний, з високим рiвнем органiзацiї навчально-виховного процесу державний навчальний заклад, який готує фахiвцiв, орiєнтованих на ринкову економiку України.

Пiдпорядкованiсть — Мiнiстерству освiти i науки України. Рiвень акредитацiї — перший.

Черкаський комерційний технікум запрошує на навчання за спеціальностями:

Презентація спеціальностей