5.03050901 Бухгалтерський облік

Група №1

Група №2

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

Група №3

Група №4

Група №5

Група №6

5.05170101 Виробництво харчової продукції

Група №8

Група №9

Група №10

Група №11

5.13010101 Соціальна робота

Група №12

Група №13

5.14010301 Туристичне обслуговування

Група №14

Група №15

Група №16

На основі освітньо-кваліфікаційних рівнів «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»:

Група №19

Група №21

Група №22

Група №23