Співпраця циклової комісії технологічних дисциплін та завідувача навчально-виробничої практики Черкаського комерційного технікуму  зі стейкхолдерами створює необхідні умови для ефективного розвитку особистості майбутнього фахівця, сприяє оволодінню студентами комплексом професійних компетенцій, які відповідають вимогам сучасного ринку праці. Найбільш конкурентоспроможним і затребуваним серед роботодавців є той фахівець, який володіє творчими здібностями і мотивований на постійне самовдосконалення. Сьогодні сучасні заклади ресторанного господарства потребують мобільних працівників, які швидко пристосовуються до обставин, ознайомлені з тенденціями та інноваціями кулінарної галузі країни та світу, а також мають свою власну фахову індивідуальність. Постика Іван, Горішна Діана, Нікітіна Наталія, Харченко Алла, як колишні наші випускники груп ВХП-15, ХТ-4 розуміють питання практичного навчання.  Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти, який здійснюється шляхом: анкетування стейкхолдерів; отримання пропозицій та зауважень від них щодо освітніх програм та нормативної документації навчального закладу.